• PL
  • EN

Completed Projects

Training

We offer all-round Supply Chain Management training sessions (JDA Scpo suite):

  • Functional Training (Modules: JDA Demand, JDA Fulfillment, Master Planning, Collaborate i Market Manager) 
  • JDA Navigation Training 
  • Technical Training (installation, application configuration) 
  • Dedicated Training sessions 

View All Services

CFT Inc.

1556 S. Michigan Avenue Unit 3A

Chicago, Illinois 60605

Phone: +1.312.588.0006

ASK CFT CONSULTANT

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2016.922 z dn. 28.06.2016r.) oraz zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: administratorem danych osobowych umieszczonych w formularzu kontaktowym jest właściciel strony CFT Polska sp. z o.o. ul. Ryżowa 49, 02-495 Warszawa

Thank you for you message
Completed Project: innovationsite.pl